Autonovo Plus

AUTONOVO plus s.r.o.

Poistenie vášho vozidla

S AUTONOVO plus uzavriete najvýhodnejšie poistenie Vášho vozidla s komplexnou ponukou poistenia od renomovaných poisťovní na slovenskom poistnom trhu.

Naša spoločnosť vznikla v roku 2022 za účelom sprostredkovania poistenia prioritne pre oblasť povinného zmluvného postenia a havarijného poistenia motorových vozidiel na základe udelenia povolenia Národnej banky Slovenska, registračné číslo 271893.

  • Povinné zmluvné poistenie (PZP)

Každý držiteľ motorového vozidla musí mať zo zákona uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. Z tohto poistenia sa kryjú škody, ktoré zavinil poistenec iným účastníkom cestnej premávky.

  • Havarijné poistenie / KASKO

Havarijné poistenie je dobrovoľné, ide o komerčný druh poistenia. Havarijné poistenie je určené najmä na krytie škôd, ktoré utrpí z vlastného zavinenia poistenec na vlastnom motorovom vozidle.

AUTONOVO plus s.r.o. je členom skupiny Respect Slovakia, s.r.o.

Kontakt

Zvolenská cesta 40
974 03 Banská Bystrica

Tel.: +421 (48) 43 66 111

IČO: 54836751

IČ DPH: SK2121823374

Zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vl.č. 44797/S

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.

IBAN: SK53 1100 0000 0029 4913 8953

Vozidlá Volkswagen PKW

Ing. Miroslav Mináč
poistenie vozidiel Volkswagen PKW
Tel.: +421 902 979 903, +421 (48) 43 66 304

Email: minac@respect-slovakia.sk

Vladimír Rojík
poistenie vozidiel Volkswagen PKW
Tel.: +421 905 360 491, +421 (48) 43 66 171
Email: rojik@respect-slovakia.sk

Vozidlá Audi

Ing. Miroslav Trochan
poistenie vozidiel vozidiel Audi
Tel.: +421 903 537 996, +421 (48) 43 66 308
Email: miroslav.trochan@respect-slovakia.sk

Patrik Kalmár
poistenie vozidiel Audi
Tel.: +421 902 979 933, +421 (48) 43 66 306
Email: kalmar@respect-slovakia.sk

Filip Trochan
poistenie vozidiel Audi
Tel.: +421 902 979 905, +421 (48) 43 66 400
Email: filip.trochan@respect-slovakia.sk

Vozidlá SEAT, CUPRA

Ing. Pavol Vozár
poistenie vozidiel SEAT, CUPRA
Tel.: +421 902 979 906
Email: vozar@respect-slovakia.sk

Lukáš Meľaga
poistenie vozidiel SEAT, CUPRA
Tel.: +421 902 979 911
Email: melaga@respect-slovakia.sk

Vozidlá ŠKODA

Peter Richter
poistenie vozidiel ŠKODA
Tel.: +421 902 979 928
Email: richter@respect-slovakia.sk

RNDr. Branislav Bartoň
poistenie vozidiel ŠKODA
Tel.: +421 902 979 930
Email: barton@respect-slovakia.sk

Vozidlá Volkswagen LNF

Veronika Muránska
poistenie vozidiel Volkswagen LNF
Tel.: +421 902 979 902, +421 (48) 43 66 303
Email: muranska@respect-slovakia.sk

FLEET centrum

Imrich Tóth
fleet manažér Volkswagen group
Tel.: +421 902 979 922
Email: imrich.toth@respect-slovakia.sk

Autobazár

Ing. Pavol Vozár
poistenie jazdených vozidiel
Tel.: +421 902 979 906
Email: vozar@respect-slovakia.sk