Informácia o používaní súborov cookies a ochrana osobných údajov

Identifikácia prevádzkovateľa:

AUTONOVO plus s.r.o. . so sídlom Zvolenská cesta 40, 974 03 Banská Bystrica, ako spoločnosť s ručeným obmedzením,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: s.r.o., vložka č. 44797/S, IČO: 54 836 751.

Kontakt: gdprplus@autonovo.sk

Za účelom poskytnutia prístupu k nášmu webovému sídlu https://autonovo.sk/autonovo-plus a službám prispôsobených Vaším potrebám, potrebujeme poznať a uchovávať informácie o tom, akým spôsobom používate našu webovú stránku (ďalej len „stránka“).

To dosiahneme pomocou malých textových súborov, tzv. cookies. Cookies sú ukladané prostredníctvom serveru našej stránky do Vášho počítača, tabletu, mobilného telefónu. Váš internetový prehliadač následne zašle súbory cookies našej stránke pri každej ďalšej návšteve. Na základe tohto Vás naša stránka rozpozná a nájde informácie napr. o Vašich užívateľských preferenciách. Cookies nám tiež umožňujú zabezpečiť riadne fungovanie našej stránky a vďaka nim môžeme zlepšovať jej funkčnosť a rovnako aj naše služby pre Vás. Pre podrobné informácie o súboroch cookies a ich fungovaní kliknite na www.aboutcookies.org.

Z hľadiska účelu využívame cookies na zlepšenie funkčnosti našej stránky, napríklad na ukladanie dočasných (stavových) informácií, teda informácií o fungovaní jednotlivých častí našej stránky. Cookies tiež využívame na analýzu správania návštevníkov našej stránky, vrátane sledovania návštevnosti jednotlivých podstránok, čo nám umožňuje upraviť webovú stránku tak, aby viac zodpovedala Vašim potrebám. Cookies využívame tiež na účely cielenia on-line reklamy.

Nastavenie tzv. „analytických cookies“

Môžete tiež zamedziť tomu, aby Vaše anonymné prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. Vezmite prosím na vedomie, že využívame služby poskytovateľov analytických cookies. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov a možnostiach zákazu používania ich cookies môžete získať na nasledujúcich odkazoch: Google Analytics: www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Používanie cookies a čo robiť v prípade, ak s ich používaním nesúhlasíte

Cookies používame len v prípade, ak máte vo svojom internetovom prehliadači povolené ich prijímanie. Takéto nastavenie internetového prehliadača považujeme za Váš súhlas s používaním cookies. Dovoľujeme si Vás informovať, že vo väčšine internetových prehliadačov je povolenie na prijímanie cookies prednastavené. Dovoľujeme si tiež uviesť, že pokračovaním v prehliadaní našej stránky súhlasíte s používaním cookies.

V prípade, ak si neželáte, aby sme cookies používali, zmeňte, prosím,  nastavenia Vášho internetového prehliadača. Takúto zmenu môžete väčšinou zrealizovať v časti „Nastavenia“ alebo „Možnosti.“ V rámci nastavenia Vášho internetového prehliadača je tiež možné zabezpečiť odstránenie cookies, alebo môžete ukladanie cookies zakázať úplne. Pre bližšie informácie Vám odporúčame prečítať si informácie poskytované výrobcom konkrétneho internetového prehliadača.

Zoberte, prosím, na vedomie, že vzhľadom na nastavenia našej stránky, môže prípadný zákaz používania cookies negatívne ovplyvniť jej funkčnosť a znemožniť vám používanie niektorých funkcií.

Aktualizácia podmienok ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek tieto podmienky upraviť a meniť v akomkoľvek rozsahu vzhľadom na to, že sa tieto podmienky môžu meniť, príp. už nemusia byť aktuálne. V prípade podstatnej zmeny Vás budeme informovať oznámením na našom webovom sídle https://autonovo.sk/autonovo-plus .

V prípade, ak teda dôjde k zmene alebo doplnenia tejto Informácie, zmení sa aj dátum poslednej revízie uvedený v závere tohto dokumentu, pričom takto upravené podmienky alebo doplnená informácia budú vo vzťahu k Vám účinné od tohto dátumu.